3D Bouw Informatie Systeem (BIM)

Bouwen met bouwXS is bouwen met een 3D Bouw Informatie Systeem. Om de  totale bouwkolom aan te kunnen sturen en alle informatie te kunnen beheren hebben we een 3D Bouw Informatie Model (BIM) ontwikkeld. BIM is de bron voor alle gegevens in iedere fase. Onze woningen worden “virtueel gebouwd” met BIM. Met BIM genereren wij 3D-visualisaties, alle benodigde tekeningen- en berekeningen alsmede de hoeveelheden voor het maken van de calculaties. Ook de prefabricage van alle bouwelementen en de realisatie worden met BIM aangestuurd. Wijzigingen worden in het systeem verwerkt en centraal uitgewisseld. De uitwisseling van informatie vindt op digitale wijze plaats, afgestemd op iedere partij. De kwaliteit is geborgd, de organisatiekosten gereduceerd en de faalkosten nemen tot 90% af.

Hiermee bieden we het inzicht, de zekerheid en kwaliteit dat de huidige bouwkolom niet kan bieden. Dat levert voor u een vloeiend, efficiënt en foutloos proces op.

BXS 1230xs